Laboratoř leukocytární signalizace

Snažíme se pochopit, jak proteiny leukocytárních signálních drah regulují imunitní odpověď a předcházejí onemocnění

+ leukocytární signální transdukce, + zánět, + imunitní odpověď, + autoinflamatorní onemocnění, + membránové adaptorové proteiny

Tomáš Brdička

Vedoucí laboratoře

Tomáš Brdička

Vědecká kariéra – Milníky

od 2013: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2003-2006: Postdoktorand, University of California San Francisco, USA
2003: PhD, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
1996-2003: PhD work, IMG, Praha; Heidelberg University, Německo; University Magdeburg, Německo

Poškození kostí deregulací NADPH oxidázy v modelu autoinflamatorního onemocnění

Při studiu autoinflamatorních onemocnění, která se vyznačují spontánním sterilním zánětem různých tkání, jsme zjistili deregulovanou produkci reaktivních kyslíkatých sloučenin neutrofilní NADPH oxidázou. Podle našich zjištění jde o kritický mechanismus zánětlivého poškození kostí na myším modelu autozánětlivých onemocnění. [pubmed] [doi]

Regulace signalizace CXCR4 a hematopoézy adaptérovým proteinem WBP1L

Objevili jsme dosud necharakterizovaný membránový adaptor WBP1L, který negativně reguluje signalizaci přes chemokinový receptor CXCR4. Tento receptor má klíčovou roli v hematopoéze a rakovinných metastázách. Zároveň jsme popsali funkci adaptoru WBP1L v hematopoetických progenitorech a leukemických buňkách. [pubmed] [doi]

Nastavení prahu pro signalizaci imunoreceptorů kinázami rodiny Src

V signální transdukci antigenních receptorů jsme objevili novou úroveň regulace, která určuje práh pro aktivaci jejich drah pomocí kináz rodiny Src. Ty jsou klíčovými přenašeči signálu při signalizaci antigenních receptorů v B a T buňkách. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014

Další informace o skupině