Laboratoř biologie nádorové buňky

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Identifikace a charakterizace proteinů zahrnutých v metabolismu G-kvadruplexů a R-smyček a jejich vztah k replikaci DNA Grantová agentura České republiky 2021-2025 J. Dobrovolná Přejít na web
Molekulární mechanismy podílející se na reaktivaci replikačních vidlic zastavených kotranskripčními R-smyčkami Grantová agentura České republiky 2022-2024 P. Janščák Přejít na web
Funkční klasifikace variant genu TP53 s rozdílnou penetrancí a jejich význam pro nastavení režimu nádorové prevence u jejich nosičů Ministerstvo zdravotnictví 2022-2025 L. Macůrek Přejít na web
Úloha protein fosfatáz v udržení délky telomer a v biogenezi ribosomů Grantová agentura České republiky 2024-2026 L. Macůrek

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Role Wip1 fosfatázy v buněčné odpovědi na poškození DNA Grantová agentura České republiky 2010-2012 L. Macůrek Přejít na web
Struktura a funkce proteinů signálních drah reagujících na poškození DNA Grantová agentura České republiky 2012-2015 L. Macůrek Přejít na web
Dynamika buněčné odpovědi na poškození DNA Grantová agentura České republiky 2013-2016 L. Macůrek Přejít na web
Phosphorylation-mediated signalling in DNA damage response and cancer Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2014-2017 L. Macůrek Přejít na web
Role komplexu R2TP v odpovědi na poškození DNA a v regulaci buněčného cyklu Grantová agentura České republiky 2014-2016 Z. Líčeníková Hořejší Přejít na web
Role of PPM1D/Wip1 truncating mutations in cancer predisposition Worldwide Cancer Research 2014-2016 L. Macůrek Přejít na web
Bioinformatické zpracování NGS dat a funkční analýzy kandidátních variant pro testování hereditárních nádorových syndromů v ČR Ministerstvo zdravotnictví 2016-2019 L. Macůrek Přejít na web
Úloha kontrolních bodů buněčného cyklu v kancerogenezi Grantová agentura České republiky 2016-2018 L. Macůrek Přejít na web
Analýza stromálního mikroprostředí, molekulárních a imunohistochemických aspektů maligního melanomu Ministerstvo zdravotnictví 2016-2019 L. Macůrek Přejít na web
Nové mechanismy řídící buněčný cyklus a kontrolní body Grantová agentura České republiky 2017-2019 L. Macůrek Přejít na web
Klasifikace variant nejasného významu v genu chek2 a fenotypová charakterizace nádorových onemocnění u nosičů patogenních variant Ministerstvo zdravotnictví 2019-2022 L. Macůrek Přejít na web
Nová funkce PPM1D/Wip1 fosfatázy v organizaci chromatinu Grantová agentura České republiky 2019-2021 L. Macůrek Přejít na web
Výzkum kontroly bioenergetické plasticity u nádorů onkogenními přepínači Grantová agentura České republiky 2019-2021 M. Elgendy Přejít na web
Bioinformatické zpracováni NGS dat a funkční analýzy kandidátních variant pro testování hereditárních nádorových syndromů v ČR - II Ministerstvo zdravotnictví 2020-2023 L. Macůrek Přejít na web
Význam trunkačích mutací PPM1D pro rozvoj genomové nestability a nádorů Grantová agentura České republiky 2020-2022 L. Macůrek Přejít na web
Význam CHEK2 a dalších predispozičních genů pro rozvoj karcinomu prsu a ovaria Akademie věd České republiky 2022-2023 L. Stolařová