Oddělení imunologických a nádorových modelů

Lidé

Výzkumná skupina Milana Reiniše

Vědečtí pracovníci MUDr. Romana Mikyšková, Ph.D.
RNDr. Milan Reiniš, CSc.
Postdoktorandka Olena Sapega, Ph.D. [mateřská dovolená]
Laborantka Renáta Turečková
Laboratorní technik Ondřej Novotný

Další informace o skupině