Laboratoř imunologických a nádorových modelů

Lidé

Výzkumná skupina Milana Reiniše

Vedoucí RNDr. Milan Reiniš, CSc.
Vědecká pracovnice MUDr. Romana Mikyšková, Ph.D.
Postdoktorandka Olena Sapega, Ph.D. [rodičovská dovolená]
Laborantka Renáta Turečková

Další informace o skupině