Laboratoř imunologických a nádorových modelů

Granty

Probíhající granty

Nic nebylo nalezeno.

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
European network for the advancement of clinical gene transfer and therapy 6. rámcový program EU 2006-2011 J. Bubeník Přejít na web
Populace imunosupresivních buněk během růstu nádorů a jejich léčby. Grantová agentura České republiky 2007-2011 M. Reiniš Přejít na web
Mechanismy protektivní imunity proti nádorům lišícím se v expresi imunomodulačních molekul Akademie věd České republiky 2008-2010 M. Indrová Přejít na web
Molekulární a buněčné mechanismy imunomodulačních účinků chemoterapie nádorů Grantová agentura České republiky 2009-2011 M. Indrová Přejít na web
Vývoj experimentální vakcíny proti WT 1 k imunoterapii nádorů Ministerstvo zdravotnictví 2009-2011 M. Indrová, R. Mikyšková, M. Reiniš, I. Štěpánek Přejít na web
Epigenetické mechanismy regulující geny důležité pro presentaci antigenu a protinádorovou imunitu Grantová agentura České republiky 2010-2013 M. Reiniš Přejít na web
Mechanismy zodpovědné za akumulaci myeloidních supresorických buněk indukovanou cyklofosfamidem Grantová agentura České republiky 2011-2013 R. Mikyšková Přejít na web
STAT3 inhibitory jako nástroj eliminace negativních účinků chemoterapie Ministerstvo zdravotnictví 2018-2022 M. Reiniš Přejít na web
Vyhodnocení změn v infiltraci nádorů a aktivitě efektorových cytotoxických buněk indukovaných chemo- a imunoterapií u myší nesoucí nádory Akademie věd České republiky 2020-2022 M. Reiniš

Další informace o skupině