Oddělení imunologických a nádorových modelů

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
STAT3 inhibitory jako nástroj eliminace negativních účinků chemoterapie Ministerstvo zdravotnictví 2018-2022 M. Reiniš Přejít na web
Vyhodnocení změn v infiltraci nádorů a aktivitě efektorových cytotoxických buněk indukovaných chemo- a imunoterapií u myší nesoucí nádory Akademie věd České republiky 2020-2022 M. Reiniš

 

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
European network for the advancement of clinical gene transfer and therapy 6. rámcový program EU 2006-2011 J. Bubeník Přejít na web
Populace imunosupresivních buněk během růstu nádorů a jejich léčby. Grantová agentura České republiky 2007-2011 M. Reiniš Přejít na web
Mechanismy protektivní imunity proti nádorům lišícím se v expresi imunomodulačních molekul Akademie věd České republiky 2008-2010 M. Indrová Přejít na web
Molekulární a buněčné mechanismy imunomodulačních účinků chemoterapie nádorů Grantová agentura České republiky 2009-2011 M. Indrová Přejít na web
Vývoj experimentální vakcíny proti WT 1 k imunoterapii nádorů Ministerstvo zdravotnictví 2009-2011 M. Indrová, R. Mikyšková, M. Reiniš, I. Štěpánek Přejít na web
Epigenetické mechanismy regulující geny důležité pro presentaci antigenu a protinádorovou imunitu Grantová agentura České republiky 2010-2013 M. Reiniš Přejít na web
Mechanismy zodpovědné za akumulaci myeloidních supresorických buněk indukovanou cyklofosfamidem Grantová agentura České republiky 2011-2013 R. Mikyšková Přejít na web

Další informace o skupině