Laboratoř biologie cytoskeletu

Granty

Probíhající grant

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Molekulární mechanismy dysfunkce mikrotubulů u Parkinsonovy nemoci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2023-2026 Pa. Dráber Přejít na web

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Analýza signálních komplexů obsahujících gama-tubulin Grantová agentura České republiky 2009-2011 Pa. Dráber Přejít na web
Molekulární biologie diferencující se buňky Grantová agentura České republiky 2009-2012 P. Hozák, Pa. Dráber, Pe. Dráber, J. Forejt Přejít na web
Analýza funkčních rozdílů mezi gama tubuliny Grantová agentura České republiky 2010-2012 E. Dráberová Přejít na web
Analýza mikrotubulárních změn během aktivace žírných buněk Grantová agentura České republiky 2011-2013 V. Sulimenko Přejít na web
Nové generace DNA aptamerů Technologická agentura České republiky 2011-2013 Pe. Dráber, Pa. Dráber Přejít na web
Úloha gama-tubulinových komplexů při regulaci buněčného cyklu Grantová agentura České republiky 2012-2015 Pa. Dráber Přejít na web
Regulační proteiny mikrotubulů: nové cílové molekuly pro terapii nádorů mozku Akademie věd České republiky 2012-2015 Pa. Dráber
Regulace tvorby mikrotubulů u nádorových buněk mozku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-2015 Pa. Dráber Přejít na web
Regulační proteiny mikrotubulů jako nové biomarkery gliomů Ministerstvo zdravotnictví 2013-2015 Pa. Dráber Přejít na web
Mikrotubuly v aktivovaných žírných buňkách - cíle pro inovativní terapie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-2014 Pa. Dráber Přejít na web
Úloha GIT-PIX signálního komplexu při regulaci nukleace mikrotubulů žírných buněk Grantová agentura České republiky 2015-2017 Pa. Dráber Přejít na web
Úloha proteinových fosfatáz v regulaci organizace mikrotubulů v žírných buňkách Grantová agentura České republiky 2016-2018 V. Sulimenko Přejít na web
Úloha vápníku v regulaci mikrotubulů aktivovaných žírných buněk Grantová agentura České republiky 2016-2018 Pa. Dráber Přejít na web
Nanosekundové elektrické pulzy pro modulaci dynamiky mikrotubulů Grantová agentura České republiky 2017-2019 Pa. Dráber Přejít na web
Úloha signálních proteinů CDK5RAP3 a UFL1 v karcinogenezi gliomů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-2019 Pa. Dráber Přejít na web
Úloha protein kináz v regulaci gama-tubulinových komplexů a nukleaci mikrotubulů Akademie věd České republiky 2017-2019 Pa. Dráber
Nukleace mikrotubulů aktivovaných žírných buněk: regulační úloha fosforylovaných GIT proteinů Grantová agentura České republiky 2018-2020 Pa. Dráber Přejít na web
Regulace organizace mikrotubulů pomocí komplexu ufmylační ligázy a signálního proteinu C53 Grantová agentura České republiky 2019-2021 Pa. Dráber Přejít na web
Úloha GIT proteinů v organizaci mikrotubulů glioblastomových buněk Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2022 Pa. Dráber Přejít na web
Úloha protein tyrozin kináz a fosfatáz v regulaci nukleace mikrotubulů aktivovaných žírných buněk Grantová agentura České republiky 2021-2023 Pa. Dráber Přejít na web

Další informace o skupině