Oddělení biologie cytoskeletu

Lidé

Vedoucí doc. RNDr. Pavel Dráber, DSc.
Zástupkyně vedoucího RNDr. Eduarda Dráberová, CSc.
Vědecký pracovník Vadym Sulimenko, Ph.D.
Postdoktorandka RNDr. Zuzana Rubíková, Ph.D. [rodičovská dovolená]
Odborné pracovnice RNDr. Vladimíra Sládková
Taťána Sulimenko, M.Sc.
Ing. Věra Vosecká
Laborantka Irena Mlchová

Další informace o skupině