Servisní laboratoř světelné mikroskopie

Granty

Nákup a údržba vybavení a ostatní aktivity spojené s provozem servisní laboratoře světelné mikroskopie jsou podporovány ústavními finančními prostředky a následujícími finančními zdroji z projektů:

logo-banner