Servisní laboratoř světelné mikroskopie

Přístrojové vybavení (v angličtině)

Equipment

Confocal Microscopes
Widefield Microscopes
Superresolution Microscopes
Holographic Microscope