Servisní laboratoř světelné mikroskopie

Poděkování

Jak správně uvádět poděkování Servisní laboratoři světelné mikroskopie v publikačních výstupech

Servisní laboratoř světelné mikroskopie je silně podporovaná z projektů, takže jsme schopni nabízet nejmodernější technologie a zároveň udržovat nízké poplatky za použití. Veškerá práce provedená v Servisní laboratoři světelné mikroskopie by měla být kvitována, a to formou poděkování v publikačních a jiných výstupech. Prosíme, dejte nám vědět, kdykoliv tak učiníte.

Proč uvádět poděkování

Poděkování Servisní laboratoři světelné mikroskopie IMG v publikačních výstupech uživatelů jsou důležitým ukazatelem kvality práce na tomto pracovišti, a jsou proto zásadní pro zajištění další finanční podpory. Více informací o financování se dočtete v sekci Granty.

 Kdy uvádět poděkování

Kdykoliv jsou výsledky získané prostřednictvím služeb poskytovaných Servisní laboratoří světelné mikroskopie použity pro Váš výzkum.
Prosíme o zvážení spoluautorství, pokud intelektuální přínos pracovníka servisní laboratoře přesahoval běžný rozsah poskytovaných služeb.

Kde uvádět poděkování

Studentské práce, prezentace, plakátová sdělení, publikace, knihy

Formát poděkování

Prosíme, uvádějte poděkování v následujícím formátu:

  • Plná verze
    We acknowledge the Light Microscopy Core Facility, IMG, Prague, Czech Republic, supported by grants “National Infrastructure for Biological and Medical Imaging” (MEYS – LM2023050), “Modernization of the national infrastructure for biological and medical imaging Czech-BioImaging” (MEYS – CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045) and formal National Program of Sustainability NPUI LO1220 and LO1419 (RVO: 68378050-KAV-NPUI), for their support with the [confocal/widefield/super-resolution imaging/image analysis] presented herein.
  • Krátká verze
    We acknowledge the Light Microscopy Core Facility, IMG, Prague, Czech Republic, supported by MEYS – LM2023050 and RVO – 68378050-KAV-NPUI, for their support with the [confocal/widefield/super-resolution imaging/image analysis] presented herein.