Servisní laboratoř světelné mikroskopie

Pravidla pro přístup do laboratoře

  • Servisní laboratoř poskytuje otevřený nediskriminační přístup ke své instrumentaci a expertíze a je přístupná pro interní i externí uživatele.
  • Servisní laboratoř je součástí Národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování – Czech-BioImaging a po registraci projektu poskytuje pracovníkům akademických institucí možnost zvýhodněného „open access“ přístupu. V průběhu poskytování služeb výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging, zejména v souvislosti s „open access“ přístupem, výukovými aktivitami a konferencemi, dochází k zpracování osobních údajů (Informace týkající se zpracování osobních údajů).
  • Externí uživatelé mohou pro získání přístupu využít registrační formulář anebo také vyhledávač technologií Euro-BioImaging.
  • Využívání přístrojového vybavení je zpoplatněno. Uplatňované cenové politiky a ceník jsou k dispozici ke stažení níže.
  • Přístrojové vybavení je ve většině případů využíváno uživateli samostatně, bez asistence. Aby mohl uživatel pracovat samostatně a vytvářet na daný přístroj rezervace, musí absolvovat všechna požadovaná školení. Školení jsou pravidelně organizována odpovědnými pracovníky laboratoře.
  • Nabízíme možnost vyzkoušet si zdarma snímání pilotních experimentů, zejména takových, které využívají pokročilé či nově zaváděné zobrazovací techniky. Pokud si přejete využít tuto možnost, kontaktujte prosím pracovníky servisní laboratoře.
  • Nabízíme také asistovaná měření pro krátké či jednorázové experimenty, a to pro nové uživatele nebo pro uživatele začínající s novou zobrazovací technikou.
  • Během pracovní doby (8:00 – 18:00) jsou pracovníci servisní laboratoře k dispozici a na požádání poskytují technickou podporu či konzultace týkající se probíhajících/plánovaných experimentů.
  • Externí uživatelé mohou požádat o přístup do servisní laboratoře i mimo hlavní pracovní dobu. Takový přístup je poskytován pouze zkušeným uživatelům a musí být schválen vedoucím servisní laboratoře. Pokud požadujete přístup do laboratoře mimo hlavní pracovní dobu a potřebujete IMG vstupní visačku, zašlete svoji žádost na helpdesk@img.cas.cz.

Ke stažení