Laboratoř genomové integrity

Výuka

Fyziologie stárnutí, buněčná senescence a karcinogeneze – Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Cílem výběrového kurzu  „Fyziologie stárnutí, buněčná senescence a karcinogeneze“ (MB150P62) je poskytnout studentům magisterského a doktorského studia současný pohled na základní mechanismy udržování integrity buněčného genomu, odpovědi buňky na poškození DNA včetně reparačních mechanismů, buněčné senescence a buněčné smrti, kontrolu buněčného cyklu během poškození DNA, úlohu poškození DNA v iniciaci a progresi nádorového bujení a při stárnutí organismu. Během kurzu bude také poskytnut přehled o mechanismech stárnutí se specifickým zaměřením na buněčnou senescenci a její úlohu v patogeneze chorob sdružených se stárnutím, o současných možnostech léčebného ovlivnění projevů stárnutí a o dědičných onemocněních vznikajících na základě defektů mechanismech oprav DNA.

Sylabus

1.Poškození DNA, mechanismy opravy DNA, poruchy mechanismů opravy
2.Transkripce a genetická nestabilita
3.Metody visualizace poškození DNA během replikace
4.Regulace progrese buněčného cyklu
5.Odpověď na poškození DNA v místě dvouvláknových zlomů DNA
6.Aktivace kontrolních bodů buněčného cyklu poškozením DNA
7.Mechanismus obnovy kontrolních bodů poškození DNA
8.Buněčná senescence jako protinádorová bariéra
9.Parakrinní efekty buněčné senescence, cytokinová signalizace, zánět
10.Buněčná smrt indukovaná poškozením DNA
11.Metody vizualizace a kvantifikace poškození DNA

Genomová integrita – přednášky (stránka chráněná heslem)

Další informace o skupině