Laboratoř genomové integrity

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Strategie antivirové léčby glioblastomu: Hodnoceni klinické odpovědi a studie biomarkerů Ministerstvo zdravotnictví 2021-2024 J. Bártek
Alzheimerova nemoc a stárnutí: dokáží inhibitory mTOR zabít dvě mouchy jednou ranou? Grantová agentura České republiky 2023-2025 Z. Hodný Přejít na web
Objasnění role nukleolárního kompartmentu PML při udržování rDNA v normálních a rakovinných buňkách Grantová agentura České republiky 2023-2025 J. Bártek Přejít na web
Vývoj modelů mozkových organoidů pro studium úlohy buněčné senescence v patogenezi glioblastomu Grantová agentura České republiky 2024-2026 Z. Hodný

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Modifikace bílkovin v signalizaci poškození DNA: Mechanismy a vztah k nádorům Grantová agentura České republiky 2008-2010 J. Bartek Přejít na web
Úloha signalizační dráhy JAK/STAT v buněčné senescenci Grantová agentura České republiky 2008-2012 Z. Hodný Přejít na web
Systems-level, multi-layer understanding of cellular responses to ionizing radiation 7. rámcový program EU 2009-2011 J. Bártek Přejít na web
Úloha RECQ5 DNA helikázy při udržování stability genomu Grantová agentura České republiky 2009-2013 P. Janščák Přejít na web
Mechanismy terminace DNA damage checkpointu Grantová agentura České republiky 2010-2012 J. Bartek Přejít na web
Role Wip1 fosfatázy v buněčné odpovědi na poškození DNA Grantová agentura České republiky 2010-2012 L. Macůrek Přejít na web
Úloha produktu genu Rothmund-Thomsonova syndromu při údržbě genetické stability Grantová agentura České republiky 2010-2014 P. Janščák Přejít na web
Posttranslační modifikace Daxxu a jejich funkční význam při poškození DNA a buněčné senescenci Grantová agentura České republiky 2011-2013 H. Hanzlíková Přejít na web
Mechanismy radiorezistence nádorových buněk prostaty Grantová agentura České republiky 2013-2016 Z. Hodný Přejít na web
Předčasná buněčná senescence: mechanismy a vztah k nádorům Grantová agentura České republiky 2013-2016 J. Bártek Přejít na web
Vliv 5-azacytidinu na imunogenetiku a genotoxický stres v léčbě myelodysplastického syndromu Ministerstvo zdravotnictví 2013-2015 J. Bártek Přejít na web
Úloha buněčné senescence v karcinogenezi a nádorové rezistenci Akademie věd České republiky 2013-2015 S. Hubáčková
Identifikace proteinů asociovaných s genotoxickými RNA:DNA hybridy a studium jejich úlohy v udržení genomové stability Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2014-2016 J. Dobrovolná Přejít na web
Molekulární mechanismus genetické nestability způsobené aktivaci onkogenů Grantová agentura České republiky 2014-2016 P. Janščák Přejít na web
Studium molekulárních mechanismů potlačujících nestabilitu genomu asociovanou s transkripcí a replikačním stresem Akademie věd České republiky 2014-2015 J. Dobrovolná
Role oxidačního stresu ve vztahu mezi buněčnou senescencí a apoptózou Grantová agentura České republiky 2015-2017 Z. Hodný Přejít na web
Funkce WIP1 fosfatázy v buněčné odpovědi na poškození DNA Akademie věd České republiky 2016-2017 K. Burdová
Plasmonické nanočástice pro teranostiku s laditelnými optotermálními parametry Grantová agentura České republiky 2016-2018 J. Bartek Přejít na web
Mechanismy IFNgama-indukované buněčné senescence a fenotypové plasticity Grantová agentura České republiky 2017-2019 Z. Hodný Přejít na web
Ribosomální stres: mechanismy a vztah k nádorům Grantová agentura České republiky 2017-2019 J. Bártek Přejít na web
Studium molekulárních mechanismů podílejících se na potlačení genetické nestability spojené s transkripcí Grantová agentura České republiky 2017-2019 P. Janščák Přejít na web
Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-2020 P. Hozák Přejít na web
Inhibice signálni dráhy JAK/STAT3 v léčbě nádorů Grantová agentura České republiky 2018-2020 Z. Hodný Přejít na web
Identifikace a funkční analýza proteinů účastnících se restartu replikačních vidlic DNA po kolizích s transkripčními komplexy Akademie věd České republiky 2019-2020 M. Andrš
Ribosomální stres, stabilita rDNA a buněčná senescence: úloha PML Grantová agentura České republiky 2019-2021 J. Bártek Přejít na web
Studium mechanismů reaktivace DNA replikace po kolizích mezi transkripčními a replikačními komplexy Grantová agentura České republiky 2019-2021 P. Janščák Přejít na web
Využití nádorového tropismu kmenových buněk pro fototermální terapii glioblastomu zlatými nanočásticemi - preklinická studie. Ministerstvo zdravotnictví 2019-2022 J. Bártek Přejít na web
Funkce RECQ5 helikázy při reaktivaci DNA replikace po kolizích mezi transkripčními a replikačními komplexy Akademie věd České republiky 2020-2021 Z. Hašanová
Nové přístupy k překonání terapeutické rezistence u glioblastoma multiforme se zaměřením na buněčnou senescenci a model mozkového organoidu Grantová agentura České republiky 2020-2022 Z. Hodný Přejít na web
Terapeutický potenciál nových inhibitorů mTOR v procesu stárnutí Grantová agentura České republiky 2020-2022 Z. Hodný Přejít na web
Nové přístupy k potlačení terapeutické rezistence u glioblastoma multiforme se zaměřením na buněčnou senescenci využitím modelu mozkového organoidu Akademie věd České republiky 2021-2022 J. Novák

Další informace o skupině