Grantové projekty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Zlepšování léčby dětské leukémie z nejasné linie Ministerstvo zdravotnictví 2023-2026 I. Vonková Přejít na web
Molekulární mechanismy dysfunkce mikrotubulů u Parkinsonovy nemoci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2023-2026 Pa. Dráber
Pokročilá editace genomu: Extracelulární vezikuly v modelování nemocí a vývoji myších modelů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2023-2026 R. Sedláček
Systémová omicsová analýza signálních drah kyseliny retinové ve vývoji obratlovců Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2023-2027 B. Mrázková Přejít na web