Grantové projekty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Molekulární mechanizmy T-lymfocytární paměti Grantová agentura České republiky 2022-2024 O. Štěpánek Přejít na web
Možné uplatnění ligandů xenobiotických nukleárních receptorů při terapii cholestatických onemocnění Grantová agentura České republiky 2022-2024 K. Chalupský Přejít na web
Národní ústav pro virologii a bakteriologii Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2022-2025 J. Hejnar Přejít na web
Národní ústav pro výzkum rakoviny Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2022-2025 V. Kořínek Přejít na web
Pohotovostní granulopoeza na úrovni hematopoetických kmenových a progenitorových buněk: role subpopulační dynamiky a Wnt/β-kateninové signalizace Grantová agentura České republiky 2022-2024 M. Alberich Jordà Přejít na web
Rekonstituce minimálního genomu hybridní sterility Grantová agentura České republiky 2022-2023 J. Forejt Přejít na web
Role NK a NKT buněk v procesech negativní selekce v brzlíku Grantová agentura České republiky 2022-2024 D. Filipp Přejít na web
SARS-Cov-2: objasnění vstupu, multiorgánového šíření a imunitní odpovědi v souvislosti s vakcinací a reinfekcí Grantová agentura České republiky 2022-2025 R. Sedláček Přejít na web
Studium vlivu endogenních virů na biologii hostitele - kombinovaná výpočetní a experimentální strategie Grantová agentura České republiky 2022-2025 J. Pačes Přejít na web
Funkční klasifikace variant genu TP53 s rozdílnou penetrancí a jejich význam pro nastavení režimu nádorové prevence u jejich nosičů Ministerstvo zdravotnictví 2022-2025 L. Macůrek Přejít na web
Geneticky upravené cytotoxické T lymfocyty pro léčbu akutní myeloidní leukemie Ministerstvo zdravotnictví 2022-2025 R. Sedláček Přejít na web
Identifikace unikátních metabolických vlastností maligních klonů odpovědných za nepříznivou prognózu akutní lymfoblastické leukémie: nádorový metabolizmus jako nový terapeutický cíl v léčbě leukémií Ministerstvo zdravotnictví 2022-2025 M. Alberich Jordà Přejít na web
KILR+ T cells in tumors Akademie věd České republiky 2022-2023 O. Tsyklauri
Mitochondriální funkce je důležitá pro tvorbu nádorů jater a pro jejich regeneraci Ministerstvo zdravotnictví 2022-2025 J. Procházka Přejít na web
Velmi přesná kvantifikace Langerhansových ostrůvků hlodavců a člověka pro účely transplantace Ministerstvo zdravotnictví 2022-2025 M. Gregor Přejít na web
EOSC4Cancer - A European-wide foundation to accelerate Data-driven Cancer Research Horizont Evropa 2022-2025 P. Bartůněk Přejít na web
Genová a přesná terapie – nová naděje v léčbě lidských chorob Akademie věd České republiky 2022-2026 R. Sedláček Přejít na web
Evolution of left-right asymmetric embryo morphogenesis Akademie věd České republiky 2022-2027 T. Middelkoop
Adaptorový protein PSTPIP2 a chronická multifokální osteomyelitida u myších modelů a lidských pacientů Grantová agentura České republiky 2023-2025 T. Brdička Přejít na web
Alzheimerova nemoc a stárnutí: dokáží inhibitory mTOR zabít dvě mouchy jednou ranou? Grantová agentura České republiky 2023-2025 Z. Hodný Přejít na web