Grantové projekty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky Technologická agentura České republiky 2023-2028 P. Hozák Přejít na web
Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR-CZ) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2023-2026 J. Pačes Přejít na web
České centrum pro fenogenomiku (CCP) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2023-2026 R. Sedláček Přejít na web
Detekce virů a interferonová signalizace v ptačích buňkách Grantová agentura České republiky 2023-2025 D. Elleder Přejít na web
Dynamika a údržba genomů v jednoduchých a homogenních přirozených komunitách prokaryot Grantová agentura České republiky 2023-2025 J. Rídl Přejít na web
Evoluční historie mezodermu laterální ploténky obratlovců: vhled ze studia bazálního strunatce kopinatce Grantová agentura České republiky 2023-2025 Z. Kozmik Přejít na web
Identifikace molekulárních defektů způsobených mutacemi v sestřihových faktorech spojených s degenerací sítnice Grantová agentura České republiky 2023-2024 D. Staněk Přejít na web
Koordinace cytoskeletonu a membranové morfologie během formování imunologické synapse Grantová agentura České republiky 2023-2025 D. Filipp Přejít na web
Metabolický zvrat u regenerace jater Grantová agentura České republiky 2023-2025 R. Sedláček Přejít na web
Národní infrastruktura chemické biologie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2023-2026 P. Bartůněk Přejít na web
Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2023-2026 P. Hozák Přejít na web
Nové metody diagnostiky, sledování, léčby a prevence geneticky podmíněných nemocí (DIAMOD) Technologická agentura České republiky 2023-2026 R. Sedláček Přejít na web
Nové signalizační dráhy indukované u žírných buněk cytolysiny závislými na cholesterolu Grantová agentura České republiky 2023-2025 P. Dráber Přejít na web
Nové terapeutické postupy v léčbě achondroplazie Ministerstvo zdravotnictví 2023-2026 J. Procházka Přejít na web
Nutriční stress jako spouštěč buněčné diferenciace procyclické formy Trypanosoma brucei Grantová agentura České republiky 2023-2025 V. Varga Přejít na web
Objasnění role nukleolárního kompartmentu PML při udržování rDNA v normálních a rakovinných buňkách Grantová agentura České republiky 2023-2025 J. Bártek Přejít na web
Prognostický význam signalizace receptoru pro epidermální růstový faktor u dlaždicových karcinomů hlavy a krku Ministerstvo zdravotnictví 2023-2026 M. Kolář Přejít na web
Převod točivého momentu na molekulární úrovni na narušení symetrie organismu zleva doprava Grantová agentura České republiky 2023-2025 T. Middelkoop Přejít na web
Rekombinantní technologie pro medicínu Technologická agentura České republiky 2023-2027 P. Hozák Přejít na web
Zdroj neurologické patologie u PNKP-mutovaného onemocnění Grantová agentura České republiky 2023-2025 G. Pizarro Madureira Salgado De Oliveira Přejít na web