Grantové projekty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Terapeutický potenciál nových inhibitorů mTOR v procesu stárnutí Grantová agentura České republiky 2020-2022 Z. Hodný Přejít na web
Úloha PRDM9 zprostředkované synapse meiotických chromozomů v hybridní sterilitě Grantová agentura České republiky 2020-2022 J. Forejt Přejít na web
Úloha tetraspaninu CD53 v biologii žírných buněk Grantová agentura České republiky 2020-2022 I. Hálová Přejít na web
Upgrade infrastruktury CCP II Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2022 R. Sedláček Přejít na web
Vyhodnocení změn v infiltraci nádorů a aktivitě efektorových cytotoxických buněk indukovaných chemo- a imunoterapií u myší nesoucí nádory Akademie věd České republiky 2020-2022 M. Reiniš
Význam trunkačích mutací PPM1D pro rozvoj genomové nestability a nádorů Grantová agentura České republiky 2020-2022 L. Macůrek Přejít na web
Úloha GIT proteinů v organizaci mikrotubulů glioblastomových buněk Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2022 Pa. Dráber Přejít na web
Jaderné komplexy strukturních proteinů a fosfoinozitidů v genomu Akademie věd České republiky 2020-2022 P. Hozák
Výzkum starodávné DNA lidských populací z doby bronzové a železné z oblasti střední Evropy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2022 E. Ehler Přejít na web
Zlepšení propagace služeb Českého centra pro fenogenomiku Středočeský kraj 2021-2022 R. Sedláček
Germinální, slabě aktivující JAK2 varianty predisponující k myeloidním malignitám: kooperace s dominantním onkogenem Ministerstvo zdravotnictví 2021-2024 L. Láníková
Strategie antivirové léčby glioblastomu: Hodnoceni klinické odpovědi a studie biomarkerů Ministerstvo zdravotnictví 2021-2024 J. Bártek
Výzkum klinicky relevantních substrátů proteazomové degradace u MDS Ministerstvo zdravotnictví 2021-2024 L. Čermák
Biosenzory pro epidemiologický monitoring virových respiračních onemocnění Ministerstvo vnitra 2021-2022 J. Sedláček
Asexualitou k polyploidii: evoluce klonálních genomů a jejich interakce s prostředím Grantová agentura České republiky 2021-2023 J. Pačes Přejít na web
Cílená modulace mechanických vlastností a mechanotransdukce v hepatocelulárním karcinomu Grantová agentura České republiky 2021-2023 M. Gregor Přejít na web
Chybná regulace signálních drah v TNF-zprostředkované autoimunitě Grantová agentura České republiky 2021-2023 O. Štěpánek Přejít na web
Identifikace a charakterizace proteinů zahrnutých v metabolismu G-kvadruplexů a R-smyček a jejich vztah k replikaci DNA Grantová agentura České republiky 2021-2025 J. Dobrovolná Přejít na web
Mechanismy regulace hematopoezy a imunitní odpovědi transmembránovým adaptorovým proteinem WBP1L Grantová agentura České republiky 2021-2023 T. Brdička Přejít na web
Proměny mikroprostředí ovlivňujícího epitelové kmenové buňky v průběhu vývoje a regenerace střeva Grantová agentura České republiky 2021-2023 T. Valenta Přejít na web