Oddělení buněčné diferenciace

 

Výzkumná témata

Chemical biology, haematopoietic and neural cell differentiation, signalling pathways, nuclear receptors, zebrafish. [pokračovat]

 

Výzkumné zprávy

2017-2019
2015-2016
2013-2014
2011-2012
2009-2010
2008
2007

 

Naše laboratoř využívá metod chemické genetiky k výzkumu obecných procesů probíhajících v buňce. Chemická genetika je poměrně nový obor na pomezí biologie a chemie. Cílem metod chemické genetiky je snaha o identifikaci malých organických molekul, které mohou být následně velmi široce použity např. jako nástroje pro další výzkum v oblasti biomedicíny nebo jako základ pro vývoj nových léčiv. Technologicky se jedná o přístupy založené na testování s vysokou propustností (high-throughput screening – HTS) pomocí integrovaného robotického zařízení, které umožňuje testovat desetitisíce až statisíce sloučenin v krátkém časovém úseku.

Výsledky naší práce by měly vést k porozumění molekulárních mechanizmů signálních drah ovlivňujících rozhodovací procesy při přeměně hematopoetických, mezenchymálních a nervových kmenových buněk. Zvláštní pozornost věnujeme výzkumu úlohy jaderných receptorů, které jsou důležitými faktory v procesech buněčné proliferace a diferenciace.

Konečným cílem naší práce by měly být nové a komplexnější znalosti o příčinách vzniku chorob na molekulární úrovni a o možnostech ovlivnění patofyziologických drah v buňce. Tyto znalosti by měly přispět k zlepšení prevence a léčby závažných lidských onemocnění, jako např neurodegenerativních a nádorových onemocnění nebo diabetu.

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.

Poslední změna: 26. říjen 2021