Oddělení epigenetických regulací

Petr Svoboda

 

Laboř se zabývá třemi tématy:

1) Studium mechanismů, které v savčích buňkách dokáže vyvolat dvoušroubovice RNA (dsRNA). Jedním z těchto mechanismů je tzv. RNA interference, která způsobí likvidaci všech RNA molekul, které mají identickou sekvenci k dsRNA.

2) Regulace tzv. mobilních elementů v genomu. Jenom malá část savčího genomu kóduje geny. Zbytek je tvořen tzv. repetitivní DNA. Část repetitivní DNA tvoří elementy, které se dokáží zkopírovat a integrovat na nové místo. To může být nebezpečné, protože integrace takového elementu do genu jej může poškodit. L1 element, který studujeme, tvoří 17% lidského genomu. To je důsledkem více než 500 000 inzercí do genomu. To je v porovnání s počtem lidských genů, kterých je něco kolem 30 000, velmi vysoké číslo. Ovšem naprostá většina L1 elementů je neaktivnách. Nás zajímá, jakým způsobem buňky tyto elementy rozpoznávají a umlčují a jestli nějakou roli hraje RNA z L1 elementů.

3) Reprogramování genomu během oplození. Vajíčko je prakticky terminálně diferencovaná buňka, která se nedělí. Ovšem po oplození se promění v kmenovou buňku, která nastartuje program pro vývoj celého organismu. Zajímavé je, že během této změny jsou geny víceméně neaktivní (netvoří RNA) a celý proces je řízen proteiny a RNA, které jsou ve vajíčku již na začátku ovulace. Nás zajímá, jakou roli v tomto procesu hraje stabilita RNA a jaké mechanismy odstraňují RNA, která není potřeba, nebo by překážela dalšímu vývoji.

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.

Poslední změna: 11. březen 2016