PhD Program

FAQ – nejčastější dotazy

Jaký je vztah mezi přijímacími pohovory na IMG a oborovou radou?

Oborové rady jsou akreditované orgány spravující PhD programy na vysokých školách a rozhodují o přijetí PhD studentů do studijního programu. Studenti podávající oficiální přihlášku k PhD studiu do ní uvádějí svého školitele. Přijímací pohovory na IMG poskytují vhodnou možnost, jak ho nalézt.

Co si mám připravit na pohovory?

Pro interview s PhD komisí si připravte maximálně pětiminutovou anglickou prezentaci diplomové práce v Powerpointu (tzn. okolo 5–6 slidů). Přineste si ji na USB a pro jistotu si ji pošlete na svůj email. Prezentace by měla dát představu o tématu diplomové práce a jejích nejdůležitějších výsledcích. Pamatujte přitom na to, že méně je více a vystoupení nebude hodnoceno podle toho, kolik informací se podaří za pět minut prezentovat, ale podle toho, nakolik bude přednáška logicky poskládaná a pochopitelná i pro někoho, kdo detailně problematice nerozumí. Velmi vhodné je věnovat jeden panel nejdůležitějšímu experimentu nebo používané metodě. Prezentace je v angličtině. Po prezentaci následuje 5–10ti minutová diskuse. Otázky vycházejí z předchozí prezentace. Během dne pak také proběhnou individuální pohovory se školiteli, ke kterým se hlásíte. Pokud budou mít školitelé nějaké speciální požadavky, budou kandidátům sděleny předem.

Když nestihnu podat přihlášku před uzávěrkou, znamená to, že se nemůžu zúčastnit přijímacích pohovorů?

V takovém případě ihned kontaktujte PhD koordinátora a proberte s ním svou situaci. V každém případě můžete kontaktovat i vybrané školitele a zkusit se s nimi domluvit na individuálním pohovoru.

Když se nezúčastním přijímacích pohovorů, znamená to, že nemůžu být přijat na PhD na IMG?

Neznamená. Smysl přijímacích pohovorů je ulehčit vedoucím skupin/budoucím školitelům výběr tím, že zájemci o jejich laboratoř přijdou v jeden den, informace o nich budou v jednotném formátu (formulář) a školitelé budou znát i hodnocení kolegů, kteří budou se zájemci o PhD mluvit v komisi. Veškeré rozhodování je však plně v režii školitelů. Pokud se někdo dohodne s vedoucím skupiny na PhD až po pohovorech, bude také přijat. Takový zájemce ale riskuje, že místo, o které má zájem, bude obsazeno již během pohovorů.

Jsou nabízené pozice skutečně otevřené, nebo jsou některé již obsazeny magisterskými studenty, kteří budou v dotyčné laboratoři pokračovat na PhD?

Všechny inzerované pozice jsou otevřené. IMG po školitelích explicitně požaduje, aby vypisovali jen skutečně otevřené pozice. Pokud je školitel s nějakým zájemcem o PhD již předem domluven, taková pozice se v nabídce neobjeví. Zároveň jsou i tito předvybraní kandiáti pozváni, aby prezentovali diplomové práce před PhD komisí a seznámili se na večírku s potenciálními kolegy.

Finance

Po přijetí do postgraduálního studia dostane student od univerzity stipendium ve výši 10 500 Kč / měsíc. Po absolvování Státní doktorské zkoušky (typicky ve 2. nebo 3. ročníku) se stipednium zvyšuje na 12 500 Kč / měsíc. Navíc se student stane zaměstnancem IMG a obdrží plat, který v případě 1,0 úvazku odpovídá přibližně 25 000 Kč / měsíc. Kromě mzdy získá i zaměstnanecké výhody, např. příspěvek na stravování, možnost využívat školku, přístup ke sportovním aktivitám v areálu (squash, fitness) i mimo něj (např. plavání).

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je povinné pro všechny studenty v České republice a je automaticky strženo z platu. Všichni studenti mají zdravotní pojištění, které pokrývá v podstatě všechny výdaje na zdravotní péči (detaily závisí na zdravotní pojišťovně). Při získávání patřičného pokrytí pomáhá všem zahraničním studentům specializovaná osoba v IMG.

Ubytování

Studenti PhD studijních programů mají nárok na studentskou kolej, ale většina studentů bydlí v podnájmech. Ceny kolejí se liší dle typu ubytovaní a lokality. Informace o ubytování na kolejích naleznete na www.natur.cuni.cz. Informace o nabídkách pronájmů soukromých bytů naleznete například na www.sreality.cz. Požádat lze také o ubytování v ubytovacích zařízeních přímo v krčském areálu vedle IMG, pokud tomu dovolí volná kapacita (pro zjištění dostupnosti lze kontaktovat Veroniku Novotnou).

Pokud potřebujete více informací, kontaktujte prosím Petra Svobodu, předsedu komise pro záležitosti PhD studentů, nebo Martina Jakubce, koordinátora PhD programu.