PhD Program

Co je IMG PhD konference?

PhD konference je již tradiční událostí, která je celá organizována pouze PhD studenty a jejich reprezentanty, kteří sami sestavují program, shánějí sponzory, či např. navrhují a připravují upomínkové předměty.

Hlavní náplní konference jsou přednášky samotných PhD studentů. Ti následně na závěr hlasují o její nejlepší přednášce; prezentující pak vždy obdrží finanční odměnu od IMG.

Součástí konference jsou také přednášky externích hostů; tyto přednášky jsou zaměřeny nejen na výzkumná témata, ale také např. na motivaci či kariérní rozvoj.

Na závěr konference se vždy koná „afterparty“ s občerstvením, na kterém se spolu setkávají jak studenti, tak jejich vedoucí či zmiňovaní hosté.

Co vám setkání nabízí?

Setkání poskytuje společenské zázemí pro mladé vědce, kteří mají možnost se zde setkat se svými vrstevníky a prezentovat svou práci na profesionální úrovni, ale bez obav a nervozity, které mohou nastat při prezentování na velkých konferencích.

PhD studenti si především mohou vyzkoušet a zlepšit své prezentační dovednosti v přátelském prostředí a to je pro ně cennou zkušeností.

Jak setkání probíhá?

Každý rok zástupci z řad PhD studentů organizují setkání pro studenty, kteří se chtějí s ostatními podělit o své zkušenosti a objevy.

Vždy bývá pozvána významná osobnost – úspěšný vědec nebo začínající mladý vědec, který přednese klíčovou přednášku. Přednášející vybraný pro sekci Career development má za úkol poskytnout studentům praktické informace, jak začít svou vědeckou kariéru.

Setkání je zakončeno velmi příjemným způsobem: PhD afterparty, kde se všichni velmi dobře baví a mají příležitost poznat nové kolegy!

Přidejte se k nám v Ústavu molekulární genetiky na tuto vzrušující a obohacující událost!