Laboratoř leukocytární signalizace

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Adaptorový protein PSTPIP2 a chronická multifokální osteomyelitida u myších modelů a lidských pacientů Grantová agentura České republiky 2023-2025 T. Brdička Přejít na web

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Vliv transmembránových domén integrálních proteinů na dynamickou organizaci plazmatické membrány T lymfocytů Grantová agentura České republiky 2011-2014 T. Brdička Přejít na web
Funkce Csk vazebných proteinů SCIMP a PSTPIP2 v signalizaci leukocytů a zánětlivé odpovědi Grantová agentura České republiky 2012-2015 T. Brdička Přejít na web
Molekulární mechanismy signalizace receptory leukocytů - jejich role ve zdraví a nemocích Grantová agentura České republiky 2012-2018 V. Hořejší, Pe. Dráber, D. Filipp Přejít na web
Fenotypizace T- a B-lymfocytů u imunodeficientních pacientů Ministerstvo zdravotnictví 2012-2015 T. Brdička Přejít na web
Nanoskopická organizace a funkce koreceptoru CD4 na povrchu T buněk Grantová agentura České republiky 2015-2017 T. Brdička Přejít na web
Analýza role transmembránového adaptorového proteinu OPAL1 v regulaci receptorové signalizace leukocytů se zaměřením na chemokinový receptor CXCR4 Grantová agentura České republiky 2016-2018 T. Brdička Přejít na web
Molekulární mechanismy regulace zánětlivé odpovědi adaptorovým proteinem PSTPIP2 Grantová agentura České republiky 2017-2019 T. Brdička Přejít na web
Biochemické studie membránových raftů a imunoreceptorů založené na kopolymerech desintegrujících buněčné membrány Grantová agentura České republiky 2019-2021 V. Hořejší Přejít na web
Role interakcí adaptorového proteinu PSTPIP2 v rozvoji autoinflamatorního onemocnění Grantová agentura České republiky 2019-2021 T. Brdička Přejít na web
Topologická regulace proteinů CD4 a CD8 v T buňkách Grantová agentura České republiky 2019-2021 T. Brdička Přejít na web
Mechanismy regulace hematopoezy a imunitní odpovědi transmembránovým adaptorovým proteinem WBP1L Grantová agentura České republiky 2021-2023 T. Brdička Přejít na web

Další informace o skupině