Laboratoř leukocytární signalizace

Výuka

Imunologie – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Přednáškový kurs „Imunologie“ (MB150P14B) poskytuje široké základy moderní imunologie. Důraz je kladen na molekulární a buněčné principy fungování imunitního systému. Ve druhé části kursu je probírána role jednotlivých imunitních mechanismů v obraně proti patogenům a nádorům, při transplantacích a v dalších klinicky a fyziologicky relevantních situacích. Část kursu se též věnuje poruchám imunitních mechanismů (autoimunita, alergie, imunodeficience).

Sylabus

1.Základní pojmy; funkce a komponenty imunitního systému
2.Fagocyty a další buněčné složky nespecifické imunity
3.Komplement a další neadaptivní mechanismy
4.Zánět
5.Antigenně specifické receptory
6.MHC glykoproteiny – prezentace peptidových fragmentů
7.Adhezivní molekuly, Fc-receptory a další povrchové molekuly leukocytů
8.Cytokiny
9.Signalizační mechanismy používané receptory imunocytů
10.Vznik repertoáru antigenně specifických receptorů T a B lymfocytů
11.Imunitní reakce založené na T lymfocytech a NK buňkách
12.Imunitní reakce založené na protilátkách
13.Regulace imunitního systému
14.Slizniční a kožní imunitní systém
15.Antiinfekční imunita
16.Protinádorová imunita
17.Transplantace
18.Imunopatologické reakce
19.Autoimunitní onemocnění
20.Imunodeficity
21.Možnosti terapeutických zásahů do imunitního systému

Další informace o skupině