Grantové projekty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Aplikovaná molekulární genetika a biologie - ÚMG 2 Technologická agentura České republiky 2020-2022 M. Schmoranz Přejít na web
Genetická, transkriptomická a molekulární charakterizace fotoreceptorů u bazálního strunatce kopinatce Grantová agentura České republiky 2020-2022 Z. Kozmik Přejít na web
Heterogenita a role imunitních buněk thymu v navození tolerance Grantová agentura České republiky 2020-2022 D. Filipp Přejít na web
Charakterizace časných stádií intestinálních nádorů vyvolaných nefyziologickou aktivací signalizace Wnt Grantová agentura České republiky 2020-2022 V. Kořínek Přejít na web
Chromozom specifický pro germinální linii pěvců: porozumění jeho vzniku, funkci a roli v evoluci Grantová agentura České republiky 2020-2022 J. Pačes Přejít na web
Mechanismy prevence poškození genomu vznikajícího v důsledku interference mezi replikací a transkripcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2022 J. Dobrovolná Přejít na web
Modernizace Národní infrastruktury chemické biologie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2022 P. Bartůněk Přejít na web
Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2022 P. Hozák Přejít na web
Molekulární charakterizace retinálních a cerebelárních defektů způsobených mutacemi sestřihového faktoru Prpf8 Grantová agentura České republiky 2020-2022 D. Staněk Přejít na web
Nalezení chybějících genetických komponent a chemických regulátorů signalizace juvenilního hormonu Grantová agentura České republiky 2020-2024 D. Sedlák Přejít na web
Národní infrastruktura chemické biologie (CZ-OPENSCREEN) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2022 P. Bartůněk Přejít na web
Nové přístupy k překonání terapeutické rezistence u glioblastoma multiforme se zaměřením na buněčnou senescenci a model mozkového organoidu Grantová agentura České republiky 2020-2022 Z. Hodný Přejít na web
Použití kryo-elektronové tomografie k porozumění funkce koncové domény řasinek Grantová agentura České republiky 2020-2022 V. Varga Přejít na web
Protivirový účinek ptačího tetherinu/BST2 Grantová agentura České republiky 2020-2022 D. Elleder Přejít na web
Revival RNAi in vivo v savčím modelu Grantová agentura České republiky 2020-2024 P. Svoboda Přejít na web
Role plektinu v jaderném mechanosensingu a v proliferaci Grantová agentura České republiky 2020-2022 A. Krausová Přejít na web
Bioinformatické zpracováni NGS dat a funkční analýzy kandidátních variant pro testování hereditárních nádorových syndromů v ČR - II Ministerstvo zdravotnictví 2020-2023 L. Macůrek Přejít na web
Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR-CZ) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2022 J. Pačes Přejít na web
České centrum pro fenogenomiku (CCP) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2022 R. Sedláček Přejít na web
Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování (Czech-BioImaging) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2022 P. Hozák Přejít na web