Oddělení leukocytární signalizace

 

Výzkumná témata

Receptorová signalizace leukocytů a leukemických buněk, membránové adaptorové proteiny, zánětlivá onemocnění. [pokračovat]

 

Výzkumné zprávy

2017-2019
2015-2016
2013-2014
 

Dobrá informovanost o vnějším prostředí je pro každou buňku nepostradatelná. Zvláště důležitá je však pro buňky imunitního systému, které musí rozeznávat různé mikroorganizmy, cizorodé látky či abnormální buňky, správně na jejich přítomnost reagovat, koordinovat svoji činnost s ostatními buňkami imunitního systému a zajišťovat optimální průběh imunitní odpovědi. K tomu jsou vybaveny řadou specifických receptorů. Tyto receptory pak prostřednictvím složitých signalizačních aparátů přenášejí informace z vnějšího prostředí do nitra buňky. Naše laboratoř se zabývá detailním studiem molekulárních mechanismů využívaných v přenosu takovýchto signálů. Zejména se věnujeme analýze několika skupin proteinů (transmembránové adaptorové proteiny, Csk-vazebné proteiny, protein tyrozin kinázy a fosfatázy), které jsou součástí vnitrobuněčných ústrojí využívaných různými povrchovými receptory k přenosu informací, např. o přítomnosti patogenních mikroorganizmů nebo různých biologicky aktivních látek ve vnějším prostředí. Kromě toho se ve spolupráci s klinickými laboratořemi věnujeme i studiu role tohto typu proteinů při některých závžných onemocněních jako jsou akutní lymfoblastické leukemie a imunodeficience.  

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.

Poslední změna: 17. prosinec 2020